Bruto, Netto en reeds uitgegeven oppervlak

Bruto

Bruto oppervlakte (in ha) van de werklocatie.

De totale oppervlakte van de werklocatie met bedrijfsbestemming. Totaal oppervlak werklocatie (in ha) binnen brutocontour, inclusief binnen de brutocontour aanwezige andere functies.

Netto

Netto oppervlakte (in ha) van de werklocatie

De som van alle uitgeefbare of in erfpacht uitgeefbare kavels in hectares, zowel niet-uitgegeven als uitgegeven kavels.

Reeds uitgegeven oppervlakte

Reeds uitgegeven oppervlak (in netto ha) van de werklocatie

De oppervlakte van de werklocaties (in netto ha) die uitgegeven is aan de (toekomstige) gebruikers van het terrein. De werklocatie wordt als uitgegeven beschouwd als een koopovereenkomst / erfpachtovereenkomst bij de notaris is gepasseerd.

De waarde voor deze oppervlakte wordt automatisch berekent op basis van de som van de uitgifte in alle voorgaande jaren, aangevuld met de uitgifte in hectaren in het huidige peiljaar, verminderd met het aantal hectaren dat in het huidige peiljaar is teruggekocht en niet opnieuw is uitgegeven.

Nog uitgeefbaar

Nog beschikbaar aantal hectaren dat uitgegeven kan worden.

De waarde voor deze oppervlakte wordt automatisch berekend op basis van: Netto hectaren verminderd met Netto reeds uitgegeven.

 

Ga terug