Externe bereikbaarheid

Indicatoren zijn filedruk en de afstand tot de snelweg.

Toelichting score externe bereikbaarheid

Score

Indicator Filedruk: handvat

Indicator afstand tot snelweg: handvat

Goed

Geen files in de omgeving

Afstand tot de snelweg < 10 km

Redelijk

Files in omgeving leiden in de spits tot enige vertraging (inschatting 15-30)

Afstand tot de snelweg < 10 km

Afstand tot de snelweg > 10 km maar de route van snelweg naar bedrijventerrein is een provinciale weg met een goede doorstroming.

Geen files in de omgeving

Afstand tot de snelweg > 10 km

Slecht

Files in omgeving leiden in de spits tot flinke vertraging (minstens 30 minuten)

Afstand tot de snelweg speelt geen rol bij hoge score filedruk. Bij hoge filedruk is de score op externe bereikbaarheid altijd slecht.

Files in omgeving leiden in de spits tot enige vertraging (inschatting 15-30)

Afstand tot de snelweg > 10 km. Werklocatie is vanaf snelweg alleen bereikbaar over B-wegen (smallere wegen, voor vrachtauto’s minder toegankelijk).

 

Ga terug