Hoofdoorzaak veroudering

Hoofdoorzaak Veroudering

Wat is de hoofdoorzaak van de veroudering?

(type veroudering)

Wat is de hoofdoorzaak van de veroudering (= type veroudering).

Te kiezen uit:

 

A. Technische veroudering

Betreft de fysieke en niet-fysieke infrastructuur, die niet langer past bij de vestigingseisen van bedrijven, zoals gebrek aan (grootschalig) onderhoud, maar ook het ontbreken van bijvoorbeeld glasvezelkabel, een te smal wegprofiel.

 

B. Economische veroudering

Is het afnemen van de bijdrage, die het terrein levert aan de economische ontwikkeling van een gemeente/regio (bruto regionaal product, aantal arbeidsplaatsen), maar ook afname van de grondwaarde en technologische veroudering van het bedrijfsonroerend goed doordat perceel en gebouw incourant zijn geworden.

 

C. Maatschappelijke veroudering

Betreft sociale veiligheid en andere aspecten van leefbaarheid, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving (milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden).

 

A. Ruimtelijke veroudering

Betreft de inrichting en lay-out van het bedrijventerrein en de ruimtelijke inpassing in de omgeving. Hierbij speelt ook een eventueel conflict tussen verschillende grondgebruikfuncties c.q. veranderde omgeving waardoor de locatie niet meer passend is voor de functie c.q. het type van bedrijventerrein. Bijvoorbeeld het ontbreken van openbaar vervoer voor arbeidsintensieve bedrijven.

(Indeling is gebaseerd op: “Veroudering van bedrijventerreinen, een structuur voor herstructurering”, BLM, toelichting op onderzoek ARCADIS/Stec veroudering 2009)

Bruto oppervlak veroudering

Wat is het bruto oppervlak van de veroudering?

Indien bekend oppervlak in ha.

Alternatief:

A. Minder dan 50% van het bruto oppervlak van de werklocatie

B. Meer dan 50% van het bruto oppervlak van de werklocatie

 

 

 

Ga terug