Mutaties IBIS

Volgende mogelijkheden:

  • Indien er reeds ingevoerde gegevens onjuist zijn kan dat worden aangegeven. Via het vervolgformulier kunnen dan de mutaties worden doorgegeven;
  • Indien een werklocatie kleiner of groter is geworden, bijvoorbeeld door herbestemming;
  • Samenvoeging of splitsing van terreinen;
  • Herindeling door verandering gemeentegrenzen.

 

Ga terug