Ontsluiting spoor en water

Bij ontsluiting per spoor of per water gaat het om de vraag of de werklocatie, naast ontsluiting via de weg, ook wordt ontsloten door spoor en/of water.

Toelichting bij ontsluiting

Spoor

Water

Wel Spoor

Wel Vaarwater

Wel spoor; met aftakking naar werklocatie

Wel vaarwater; kade aanwezig

Wel spoor; met aftakking naar werklocatie;

particulier gebruik

Wel vaarwater; kade aanwezig

Eigendom particuliere eigenaar

Wel spoor; met aftakking naar werklocatie

publiek gebruik

Wel vaarwater; kade aanwezig

Eigendom van overheid

Wel spoor; met aftakking naar werklocatie

niet in gebruik

Wel vaarwater; kade aanwezig

Niet in gebruik

Wel spoor; geen aftakking

Wel vaarwater; geen kade

Geen spoor

Geen Vaarwater

 

Ga terug