Vorm van Herstructurering

Vorm van herstructurering

Van welke vorm van herstructurering is er sprake?

Geef per vorm van herstructurering het bruto oppervlak aan.

A. Facelift;

B. Revitalisering;

C. Zware revitalisering;

D. Herprofilering;

E. Transformatie.

 

Toelichting op de aanpak van de herstructurering

Bij het invullen biedt de onderstaande matrix een toelichting op de kenmerken van de vormen van herstructurering.

 

Facelift

Revitalisering

Zware revitalisering

Herprofilering

Transformatie

Ingreep in openbare ruimte / gebouwen

x

x

x

x

x

Ingreep in infrastructuur

 

x

x

x

x

Ingreep in private ruimte

 

x

x

x

x

Bodemsanering, sloop van opstallen etc.

 

 

x

x

x

Functieverandering

(wel werkfunctie)

 

 

 

x

 

Functieverandering

(echt andere functies)

 

 

 

 

x

(deel) bedrijven onttrokken aan voorraad

 

 

 

 

x

 

Ga terug