Werklocatie

Een werklocatie is een terrein dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie. Onder deze definitie vallen tevens (delen van) werklocaties die gedeeltelijk bestemd en geschikt zijn voor kantoren.

De volgende terreinen vallen niet onder de definitie werklocaties:

  • terrein voor grondstoffenwinning, olie en gaswinning;
  • terrein voor waterwinning;
  • terrein voor agrarische doeleinden zonder verwerkende industrie en logistiek;
  • terrein voor afvalstort.

In welke planfase spreken we van een werklocatie?

Als een werklocatie de planfase ‘ruimtelijk plan’ is gepasseerd wordt het opgenomen als werklocatie. Een werklocatie opgenomen in de IBIS kan zich in één van de volgende planfases bevinden: (vastgesteld en) onherroepelijk bestemmingsplan / vastgesteld bestemmingsplan / ontwerp bestemmingsplan/ plan in structuurvisie. Een werklocatie in de fase van ruimtelijk plan wordt alleen als plan geregistreerd.

 

Ga terug