BEDRIJVENTERREIN LEGMEER EN BOVENKERK

Ga terug
Algemeen
RIN-Nummer: 
1422
Plannaam: 
BEDRIJVENTERREIN LEGMEER EN BOVENKERK
Jaar: 
2020
Kern: 
AMSTELVEEN
Gemeente: 
AMSTELVEEN
Corop gebied: 
GROOT-AMSTERDAM
Provincie: 
NOORD-HOLLAND
Kavels beschikbaar: 
Nee
Gegevensbeheerder: 
Provincie NOORD-HOLLAND
Terreinbeheerder: 
AMSTELVEEN
Opmerking bij jaargegevens: 
-
Kenmerk
Startjaar: 
0
Milieuzonering: 
Ja
Werklocatietype: 
Bedrijventerrein
Planfase: 
Ontwerp bestemmingsplan
Max. milieucategorie: 
Milieucategorie 3
Parkeergelegenheid: 
Voldoende
Parkmanagement: 
Nee
Externe bereikbaarheid: 
Redelijk
Financieel
Min. verkoopprijs: 
€0,00 /m²
Max. verkoopprijs: 
€0,00 /m²
Min. erfpachtprijs: 
€0,00 /m²
Max. erfpachtprijs: 
€0,00 /m²
Oppervlakte
Bruto: 
26,0000 ha
Netto: 
18,0000 ha
Totaal uitgegeven t/m vorig jaar: 
18,0000 ha
Uitgifte huidig jaar: 
0,0000 ha
Terugkoop gemeente: 
0,0000 ha
Totaal uitgeefbaar gemeente: 
0,0000 ha
Totaal uitgeefbaar particulier: 
0,0000 ha
Terstond uitgeefbaar gemeente: 
0,0000 ha
Terstond uitgeefbaar particulier: 
0,0000 ha
Totaal terstond uitgeefbaar: 
0,0000 ha
Niet terstond uitgeefbaar gemeente: 
0,0000 ha
Niet terstond uitgeefbaar particulier: 
0,0000 ha
Grootst uitgeefbaar deel: 
0,0000 ha
Beoogd jaar niet terstond uitgeefbaar: 
-
-
Ontsluiting
Spoorontsluiting: 
Geen spoor
Waterontsluiting: 
Nee, er is geen vaarwater aanwezig
Veroudering
Verouderd: 
Nee
Hoofdoorzaak veroudering: 
Economische veroudering
Bruto oppervlakte verouderd: 
0,0000 ha
Herstructureringsplan: 
Revitalisering
Oppervlakte facelift: 
0,0000 ha
Oppervlakte revitalisatie: 
0,0000 ha
Oppervlakte zware revitalisatie: 
0,0000 ha
Oppervlakte herprofilering: 
0,0000 ha
Oppervlakte transformatie: 
12,0000 ha
Herstructureringsfase: 
Uitvoeringsfase