Titel Gemeente Provincie Kavels beschikbaar Terstond Uitgeefbaar Netto Max. milieucategorie Planfase
Kleefse Waard Oude Veerweg ARNHEM GELDERLAND Onbekend 2 ha 2 ha Milieucategorie 3 Ontwerp bestemmingsplan