Algemeen

Informatie over IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem)

Provincies en gemeenten vullen de database voor eigen gebruik, maar ook voor een groot aantal andere gebruikers.

  • (Hogere) overheden gebruiken IBIS om beleid te maken, de uitgifte van terreinen te monitoren ten opzichte van de prognoses (Bedrijfslocatiemonitor).
  • Gemeenten en regio's gebruiken IBIS om de regionale markt te monitoren, gemeentelijk of regionaal beleid te maken en de ontwikkeling van nieuwe terreinen invulling te geven.
  • Bedrijven (eindgebruikers) kunnen vaststellen waar nog terreinen beschikbaar zijn voor vestiging.
  • Vastgoedmarktpartijen kunnen de schaarste in regio's vaststellen en kijken wat voor aanbod in een bepaalde regio kan worden verwacht.

Doelstelling IBIS

Op deze site vindt u informatie over bedrijvenlocaties gebaseerd op de gegevens van de IBIS-werklocaties. U kunt alle gegevens die door de provincies jaarlijks bij de gemeenten zijn verzameld vrij toegankelijk raadplegen. Het eerste jaar waarvoor dit geldt is 2005. Het doel van de IBIS-inventarisatie is tweeledig: inventariseren van en informeren over alle uitgiftes op nieuwe bedrijvenlocaties in Nederland. De IBIS geeft tevens informatie over de planning van nieuwe werklocaties.

Ga terug