RinNummer

Dit is een nummer ter identificatie van een werklocatie. Iedere werklocatie heeft een uniek nummer dat altijd gelijk blijft. Een RinNummer kan via de provinciale contactpersoon worden verkregen. Deze kan ofwel door de provincie zelf worden samengesteld conform de richtlijnen of aanvragen via de opdrachtnemer van IBIS (ARCADIS). De opbouw is als volgt: (CBS)provinciecode/jaar uitgifte /volgnummer. Een RinNummer kent, vanaf 2009, 8 cijfers. 

Ga terug