Aanbod

Totaal uitgeefbaar gemeente

Aanbod werklocaties (uitgeefbaar terrein) in gemeentelijk eigendom (in ha)

Aanbod van gronden (in netto ha) in handen van gemeente, gemeentelijk grondbedrijf, gemeentelijk havenbedrijf of havenschap die nog niet verkocht of in erfpacht uitgeven zijn aan een gebruiker.

Terstond uitgeefbaar gemeente

Aanbod bouwrijpe werklocaties in gemeentelijk eigendom (in ha)

Aanbod van gronden (in netto ha) in handen van gemeente, gemeentelijk grondbedrijf, gemeentelijk havenbedrijf of havenschap die nog niet verkocht of in erfpacht uitgeven zijn aan een gebruiker.

Niet terstond uitgeefbaar gemeente

Aanbod niet-bouwrijpe werklocaties in gemeentelijk eigendom (in ha)

Aanbod van niet-bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van gemeente, gemeentelijk grondbedrijf, gemeentelijk havenbedrijf of havenschap die nog niet verkocht of in erfpacht uitgeven zijn aan een gebruiker.

(= niet terstond uitgeefbaar gemeente).

 

 

Totaal uitgeefbaar particulier

Aanbod werklocaties (uitgeefbaar terrein) in particulier eigendom (in ha)

Aanbod van gronden (in netto ha) in handen van ontwikkelingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, of andere particuliere eigenaren die nog niet verkocht zijn aan een gebruiker.

Totaal uitgeefbaar particulier

Aanbod werklocaties (uitgeefbaar terrein) in particulier eigendom (in ha)

Aanbod van bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van ontwikkelingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, of andere particuliere eigenaren die nog niet verkocht zijn aan een gebruiker.

(= terstond uitgeefbaar particulier)

Totaal uitgeefbaar particulier

Aanbod werklocaties (uitgeefbaar terrein) in particulier eigendom (in ha)

Aanbod van niet-bouwrijpe gronden (in netto ha) in handen van ontwikkelingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, of andere particuliere eigenaren die nog niet verkocht zijn aan een gebruiker.

(= niet terstond uitgeefbaar particulier)

 

Ga terug